sinds 1947

Davidsfonds Tongerlo

Dit programma is er voor iedereen: leden van het Davidsfonds Tongerlo en andere afdelingen, maar ook voor niet-leden.

Voorwoord


Lid worden van het Davidsfonds Tongerlo kan om het even wie: inwoners van Tongerlo, groot Westerlo maar ook van elke andere gemeente. Daar in het verleden voor € 40 boeken moesten aangekocht worden om lid te worden is dit nu niet meer zo.

Met een jaarlidmaatschap van € 29 geniet je nu van alle ledenvoordelen zoals een korting op al onze activiteiten die in deze brochure vermeld zijn en een korting van 10% op boeken en cd’s uit de webwinkel van het Davidsfonds.

Je wordt lid van het Davidsfonds Tongerlo door € 29 te storten op rekening: BE 98 4310 0693 8193 DF vzw Leuven. Nadien ontvang je van ons alle verdere informatie.

Van harte hopen we je op al onze activiteiten, als lid of als niet-lid, te mogen verwelkomen.

Het bestuur van het Davidsfonds Tongerlo.

Jomi Hemschoote, ondervoorzitter; Greet Baeyens, Petra Schrage, Elke De Busser, Louis Heylen, voorzitter, Tinne Wuyts
Eerste rij: Jomi Hemschoote, ondervoorzitter; Greet Baeyens en Petra Schrage
Tweede rij: Elke De Busser, Louis Heylen, voorzitter en Tinne Wuyts

Bestaat sinds …

Activiteiten per jaar

leden & sympathisanten

Boodschap van de voorzitter

Davidsfonds Tongerlo bestaat sinds 1947. Een waaier van activiteiten gerealiseerd door de opeenvolgende besturen trachtte in de loop van de jaren gestalte te geven aan de doelstellingen van het Davidsfonds.


Louis Heylen

Voorzitter Davidsfonds Tongerlo

Sinds 2011 wordt het programma dan ook steeds opgebouwd rond 5 kernopdrachten:

  1. Het organiseren van zondagmorgenlezingen. Hiervoor worden ervaren sprekers uitgenodigd die maatschappelijke relevante onderwerpen behandelen. Sinds 2011 organiseren we vanaf september tot december vier lezingen. Deze lezingen gaan door in het Torenhof van Tongerlo.
  2. Na de zondagmorgenlezingen komen in het voorjaar de avondlezingen aan bod met een brede waaier aan onderwerpen. Sprekers voor deze onderwerpen worden uit de geneeskunde, de pedagogie, de psychologie, de logopedie, de politiek, het onderwijs, de media gerecruteerd. Deze lezingen gingen voorheen door in de lokalen van het Sporta maar vinden nu plaats in de Vesperzaak van de abdij van Tongerlo.
  3. In elk najaar wordt het boekenpakket van het Davidsfonds in de parochiezaal van Tongerlo gepresenteerd. De bedoeling is dat de leden maar ook niet-leden kennis maken met de uitgaven van het Davidsfonds en hun lidmaatschap in orde brengen. Sinds enkele jaren wordt hieraan ook een activiteit voor kinderen gekoppeld zodat jonge gezinnen kennis kunnen maken met de werking van het Davidsfonds.
  4. In het voorjaar organiseert Davidsfonds nationaal in maart telkens een Nacht van de Geschiedenis rond een bepaald thema. Sinds enkele jaren neemt Davidsfonds Tongerlo hier jaarlijks ook aan deel.
  5. Zo mogelijk organiseert het Davidsfonds Tongerlo jaarlijks een uitstap naar een stad, een museum, een historische site, onderzoekslaboratorium, …

Ons team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dank aan onze sponser

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al onze evenementen?

Vul dan uw email hieronder in en schrijf in op onze nieuwsbrief.